אתרים מומלצים

כל הטפסים והמידע על קצבאות המוסד לביטוח לאומי נמצאים בקישור המצורף – www.btl.gov.il

כל המידע לנפגעי משרד הביטחון נמצא בקישור המצורף – www.shikum.mod.gov.il

ניתן לקבל מידע על תיקי בית משפט (מועדי דיונים וכו') באתר בתי המשפט – www.court.gov.il

 

 

 

 

 

 

כ